[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พะเยา
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายปิยะ ใจชุ่ม
  ที่ตั้ง  เลขที่ 97 ถนนประตูชัย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  เบอร์โทร  054-431-275

  
   2   โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายกานตเชษฐ์ ถาคำ
  ที่ตั้ง  217 หมู่ 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  เบอร์โทร  086-4285731

  
   3   โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายนฤพันธ์ ยินดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ.ห้วยเคียน ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
  เบอร์โทร  054463058

  
   4   โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสงกรานต์ บุญมี
  ที่ตั้ง  280 ม.3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
  เบอร์โทร  0-5449-1486

  
   5   โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสัญญา ทะกัน
  ที่ตั้ง  189 ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
  เบอร์โทร  054-457229

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกฤติมา มะโนพรม
  ที่ตั้ง  106 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
  เบอร์โทร  054494368

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายภักดี ศรีโพธิ์
  ที่ตั้ง  14 หมู่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
  เบอร์โทร  0-5449-9023

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายอรรณพ ยะตา
  ที่ตั้ง  294 หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
  เบอร์โทร  0864201532

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ
  ที่ตั้ง  9 ???? 17 ?.???????? ?.?١????? ?.?????
  เบอร์โทร  0882581538

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนจุนวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ
  ที่ตั้ง  270 หมู่ 7 ถนน จุน-ปง ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน จ. พะเยา 56150
  เบอร์โทร  054459238

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายอุทิศ สาธิพา
  ที่ตั้ง  529 ม.11 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150
  เบอร์โทร  054447277

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
  ที่ตั้ง  เลขที่ 4 หมู่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
  เบอร์โทร  Tel.054-451982,054-451057 Fax.054-416704

  
   13   โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  เลขที่ 107 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
  เบอร์โทร  054-883516, 054-883517

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายบรรจง คิดดี
  ที่ตั้ง  251 หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160
  เบอร์โทร  054-495121

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์
  ที่ตั้ง  335 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
  เบอร์โทร  054-497229 , 081-1524335

  
   16   โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์
  ที่ตั้ง  161 หมู่ที่ 13 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
  เบอร์โทร  054-448356

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางปณิธี กองแก้ว
  ที่ตั้ง  459 หมู่ 8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
  เบอร์โทร  054-890-561

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนภูซางวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
  ที่ตั้ง  318 หมู่ที่ 10 บ้านสบบง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
  เบอร์โทร  054445582

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.