[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พะเยา
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายวิจิตร วงศ์ชัย
  ที่ตั้ง  1202 ท่าวังทอง ซอย 14 ท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
  เบอร์โทร  054-431-275

  
   2   โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายกานตเชษฐ์ ถาคำ
  ที่ตั้ง  217 หมู่ 6 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  เบอร์โทร  086-4285731

  
   3   โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฏีกาล
  ที่ตั้ง  9 ม.10 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา
  เบอร์โทร  054463058

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายปิยะ ใจชุ่ม
  ที่ตั้ง  280 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
  เบอร์โทร  0-5449-1486

  
   5   โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายอรรณพ ยะตา
  ที่ตั้ง  189 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
  เบอร์โทร  054-457229

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายบรรจง คิดดี
  ที่ตั้ง  106 หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
  เบอร์โทร  054494368

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายภักดี ศรีโพธิ์
  ที่ตั้ง  14 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130
  เบอร์โทร  0-5449-9023

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสงกรานต์ บุญมี
  ที่ตั้ง  294 หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
  เบอร์โทร  0864201532

  
   9   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ
  ที่ตั้ง  9 หมู่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
  เบอร์โทร  0882581538

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนจุนวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเลิศ จันธิมา
  ที่ตั้ง  โรงเรียนจุนวิทยาคม 270 หมู่ 7 ถนน จุน-ปง ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน จ. พะเยา 56150
  เบอร์โทร  054459238

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
  ที่ตั้ง  529 ม.11 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
  เบอร์โทร  054447277

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ
  ที่ตั้ง  4 หมู่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
  เบอร์โทร  Tel.054-451982,054-451057 Fax.054-416704

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ
  ที่ตั้ง  เลขที่ 107 หมู่ 10 ถนนเชียงคำ-ปง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
  เบอร์โทร  054-883516, 054-883517

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลียว วรรณทอง
  ที่ตั้ง  251 หมู่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
  เบอร์โทร  054-495121

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิชัย สิทธิวงค์
  ที่ตั้ง  335 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
  เบอร์โทร  054-497229 , 081-1524335

  
   16   โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายธีรชัย เสมานุสรณ์
  ที่ตั้ง  161 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  เบอร์โทร  054-448356

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นางณัธดา วรรณโวหาร
  ที่ตั้ง  459 หมู่ 8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
  เบอร์โทร  054-890-561

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนภูซางวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
  ที่ตั้ง  318 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
  เบอร์โทร  054445582

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.